ROMÂNII CARE POT IEȘI MAI REPEDE LA PENSIE. CARE SUNT CONDIȚIILE..

Românii care vor să se pensioneze înaintea de a atinge vârsta limită sunt nevoiţi să îndeplinească unele condiţii. În primul rând este necesar ca stagiul complet de cotizare să fie depășit cu 8 ani.

Angajații din România pot să iasă la pensie cu cel mult cinci ani mai devreme de atingerea vârstei limită. Una dintre condiţiile esenţiale spune că asiguratul trebuie să depășească stagiul complet de cotizare cu cel puțin 8 ani, adică să muncească cel puțin 43 de ani.

Astfel, cei care vor să iasă mai devreme la pensie trebuie să aibă în vedere faptul că la stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele în care asiguratul:

  • a beneficiat de pensie de invaliditate;
  • a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
  • a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
  • a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepția liceului militar

Ce acte sunt necesare pentru pensionare

  1. cerere pentru înscrierea la pensia anticipată;
  2. carnetul de muncă (original şi copie);
  3. alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă (adeverințe), dacă este cazul;
  4. adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001, în situaţia în care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dacă este cazul;
  5. adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau a-II-a de muncă, în situația în care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dacă este cazul;
  6. procura specială pentru mandatar, dacă este cazul

„Cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depun de către solicitant, la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a acestuia (persoanei îndreptățite la acordarea pensiei), începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare”, se menționează pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice.

adevarul

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *